Držitelia .sk domén

Mám svoju .sk doménu | Chcem si zaregistrovať .sk doménu

Ak v súčasnosti máte nejakú vlastnú .sk doménu, je vhodné nezabudnúť na niekoľko základných úkonov.

Mám svoju .sk doménu

Skontrolujte si svoje údaje:

Je dôležité, aby boli údaje používateľa pri doméne správne, inak môže nastať problém s právami k nej. Užívateľ si v súčasnom systéme aktualizuje údaje sám (cez formulár F7: Zmena údajov užívateľa – dostupný je na www.sk-nic.sk).

umiestnenie formulára F7

Oprava údajov na aktuálne by sa mala spraviť hneď, ako je to možné. Odporúčame vykonať opravy údajov ešte pred migráciou a platnosťou nových pravidiel, podľa Pravidiel totiž môže nastať odstúpenie od zmluvy s užívateľom, ktorý uvádza neaktuálne, nepresné alebo nesprávne kontaktné údaje. Zánikom užívateľa zaniknú aj všetky jeho zmluvy o doméne, t.j. všetky takéto domény budú vymazané!

Po zmene systému už bude namiesto SK-NICu spravovať a aktualizovať kontaktné údaje každého užívateľa jeho Autorizovaný registrátor kontaktných údajov.

  • Používatelia, ktorí vzniknú až v novom systéme, si takéhoto registrátora vyberú sami pri svojej registrácii.
  • Užívatelia, ktorí budú do nového systému premigrovaní zo súčasného systému, budú mať Autorizovaného registrátora kontaktných údajov zvoleného automaticky spomedzi svojich súčasných oprávnených registrátorov.

Overte si, či váš registrátor pokračuje v činnosti:

Súčasný registrátor musí o presun do nového systému požiadať vyplnením príslušnej žiadosti, a to najneskôr do 30. augusta 2017. Ak tak neurobí, po spustení nového systému (1.9.2017) ukončí svoju registrátorskú činnosť.

Zoznam registrátorov, ktorí doteraz požiadali o presun do nového systému, je verejne dostupný na osobitnom webovom sídle

 

Čo ďalej:

V novom systéme, ktorého štart je naplánovaný na 1.9.2017, budú už všetky úkony týkajúce sa užívateľov / držiteľov prebiehať elektronicky prostredníctvom Autorizovaného registrátora kontaktných údajov alebo Autorizovaného registrátora domény.

Najdôležitejšie zmeny oproti súčasnému systému sú zhrnuté v sumárnom popise najdôležitejších zmien.


Chcem si zaregistrovať novú .sk doménu

Ak už ste zaevidovaný ako užívateľ, stačí, ak oslovíte vášho oprávneného registrátora a požiadate ho o registráciu domény. K registrácii bude potrebovať váš identifikátor. Ten si môžete vyhľadať zadaním Vášho IČO vo vyhľadávači na webovom sídle www.sk-nic.sk.

Vyhľadávanie ID

Ak ešte nemáte konto užívateľa a ste slovenský subjekt alebo občan Slovenskej republiky, je potrebné, aby ste sa zaevidovali (Podrobnosti o tom, kto môže byť používateľom).

V prípade, že nemáte slovenské občianstvo alebo ste podnikateľský subjekt, ktorý má pridelené iné ako slovenské IČO, vaša evidencia bude možná až s účinnosťou nových pravidiel po prechode na nový systém.